Prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem określającym zasady działania  VillaMazury.pl

 1. W tzw. wysokim sezonie Villa Mazury wynajmowana jest na okres od soboty do soboty. 
 1. Ceny najmu Villi Mazury zależne są od terminu najmu. (szczegóły w cenniku).
 1. Akceptowane formy płatności : przelew bankowy, gotówka.
 1. Okres najmu rozpoczyna się od godziny 17:00 w dniu przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.
 1. Warunkiem rezerwacji pobytu jest wpłacenie „opłaty rezerwacyjnej” i podpisanie umowy najmu. 
 1. W przypadku rezygnacji „opłata rezerwacyjna” nie podlega zwrotowi.
 1. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu, Najemcy nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 1. W dniu przyjazdu pobierany jest depozyt tytułem pokrycia ewentualnych strat i zniszczeń wynikłych z winy Najemcy lub jego gości. Po rozliczeniu ewentualnych strat zwracany jest on w dniu wyjazdu.
 1. W budynku istnieje całkowity zakazu palenia. Palenie dozwolone jest tylko na zewnątrz budynku.
 1. Goście chcący przybyć ze zwierzętami domowymi muszą uzyskać zgodę Villa Mazury.
 1. Villa Mazury nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty zdrowia oraz utraty lub uszkodzenia mienia Najemcy i jego gości.
 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie w pomieszczeniach tzw. „otwartego ognia”.
 1. Dzieci i osoby niepełnoletnie przebywające w obiekcie winny pozostawać pod stałą opieką osób dorosłych i na ich pełną odpowiedzialność.
 1. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Najemca powinien zawiadomić Villa Mazury o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 1. Najemca nie ma prawa przekazywać obiektu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 1. Zachowanie osób wynajmujących obiekt nie powinno zakłócać spokoju innych mieszkańców osiedla.
 1. Nie przestrzeganie powyższych zasad skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy z winy Najemcy a tym samym koniecznością natychmiastowego opuszczenia obiektu. W przypadkach wymagających interwencji Policji Najemca musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi.